Kotva
Specifika
Aktuality
Ergoterapie
25.3.2017

OZNÁMENÍ PRO RODIČE
10.1.2017

Vážení rodiče,

zprávy si v SPC můžete vyzvedávat vždy v pondělí od 13.00 – 16.45. Provozní doba pro veřejnost je od 7.00 do 14.30 - pouze pondělí do 16.45.

V případě, že Vám pondělí nevyhovuje, je možné se domluvit s paní Danou Stejskalovou (416734011) na jiném dni a hodině.

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB SPC
26.5.2016

SPC rozšiřuje služby o metodickou pomoc školám a žákům se závažnějším stupněm podpory:

 

> konzultace:

PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

tel.: 416 734 011/778 434 880

 

> výjezdy speciálního pedagoga:

po dohodě, respektive dle aktuální potřeby.

ZMĚNA LEGISLATIVY - NOVÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ
26.5.2016

V souvislosti se změnou legislativy jsou přidány další dokumenty ke stažení v menu téhož názvu - IVP pro 8 a 12 předmětů, PLPP a další.

Mapa webu
A
A
A

Specifika pracoviště SPC

Vloženo: 23.5.2014 | Autor: Helcl | Zobrazeno: 2748x

Pro dostupnost služeb SPC byla zřízena detašovaná pracoviště v Roudnici nad Labem a v Lovosicích.

Krajskou koncepcí má naše pracoviště v kompetenci činnost s širokým záběrem jednotlivých postižení a znevýhodnění. Pracovníci se nadále vzdělávají a rozšiřují svoje znalosti z jednotlivých speciálně pedagogických a psychologických oborů. Na našem pracovišti uplatňujeme týmovou spolupráci.

Naše činnost probíhá ve spolupráci s neurology, foniatry, psychology, psychiatry, pediatry, ortopedy a dalšími specialisty lékařských oborů.

Pracovníci SPC jsou proškoleni v řadě technik, metod a ucelených kurzů pro rozvoj dětí a žáků vyžadující speciálně pedagogickou péči. V individuálních a skupinových cvičeních uplatňujeme nejčastěji tyto metody a techniky:

parciální cvičení pro děti předškolního a školního věku, koncentrační cvičení pro děti a žáky, grafomotorická cvičení, Metodu dobrého startu, preventivní cvičení rizika SPU, reedukace poruch učení v návaznosti na NKS, autogenní trénink, myofunkční terapii, orofaciální stimulaci, synergetickou terapii, augmentativní a alternativní komunikace a techniky, senzomotorická cvičení.

V případě potřeby kontaktujeme a smluvně zaměstnáváme zkušené speciální pedagogy z jednotlivých oborů speciální pedagogiky.


Vnitřní řád SPC