Kotva
Specifika
Logopedie
Logopedie hrou - odkazy mimo web SPC
5.1.2023

Předškolák

      - Co by měl umět předškolák

      - Školní zralost

      - Odklad školní docházky

Náměty pro práci s dětmi

      - Cvičení řeči

      - Zrakové vnímání

      - Sluchové vnímání

      - Grafomotorické schopnosti

      - Vnímání času

      - Prostorová orientace

      - Matematické představy

Zajímavosti

 

 

Mapa webu
A
A
A

Specifika pracoviště SPC

Vloženo: 23.5.2014 | Autor: Helcl | Zobrazeno: 3899x

Pro dostupnost služeb SPC byla zřízena detašovaná pracoviště v Roudnici nad Labem a v Lovosicích.

Krajskou koncepcí má naše pracoviště v kompetenci činnost s širokým záběrem jednotlivých postižení a znevýhodnění. Pracovníci se nadále vzdělávají a rozšiřují svoje znalosti z jednotlivých speciálně pedagogických a psychologických oborů. Na našem pracovišti uplatňujeme týmovou spolupráci.

Naše činnost probíhá ve spolupráci s neurology, foniatry, psychology, psychiatry, pediatry, ortopedy a dalšími specialisty lékařských oborů.

Pracovníci SPC jsou proškoleni v řadě technik, metod a ucelených kurzů pro rozvoj dětí a žáků vyžadující speciálně pedagogickou péči. V individuálních a skupinových cvičeních uplatňujeme nejčastěji tyto metody a techniky:

parciální cvičení pro děti předškolního a školního věku, koncentrační cvičení pro děti a žáky, grafomotorická cvičení, Metodu dobrého startu, preventivní cvičení rizika SPU, reedukace poruch učení v návaznosti na NKS, autogenní trénink, myofunkční terapii, orofaciální stimulaci, synergetickou terapii, augmentativní a alternativní komunikace a techniky, senzomotorická cvičení.

V případě potřeby kontaktujeme a smluvně zaměstnáváme zkušené speciální pedagogy z jednotlivých oborů speciální pedagogiky.


Vnitřní řád SPC

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.