Kotva
Specifika
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Specifika pracoviště SPC

Vloženo: 23.5.2014 | Autor: Helcl | Zobrazeno: 2973x

Pro dostupnost služeb SPC byla zřízena detašovaná pracoviště v Roudnici nad Labem a v Lovosicích.

Krajskou koncepcí má naše pracoviště v kompetenci činnost s širokým záběrem jednotlivých postižení a znevýhodnění. Pracovníci se nadále vzdělávají a rozšiřují svoje znalosti z jednotlivých speciálně pedagogických a psychologických oborů. Na našem pracovišti uplatňujeme týmovou spolupráci.

Naše činnost probíhá ve spolupráci s neurology, foniatry, psychology, psychiatry, pediatry, ortopedy a dalšími specialisty lékařských oborů.

Pracovníci SPC jsou proškoleni v řadě technik, metod a ucelených kurzů pro rozvoj dětí a žáků vyžadující speciálně pedagogickou péči. V individuálních a skupinových cvičeních uplatňujeme nejčastěji tyto metody a techniky:

parciální cvičení pro děti předškolního a školního věku, koncentrační cvičení pro děti a žáky, grafomotorická cvičení, Metodu dobrého startu, preventivní cvičení rizika SPU, reedukace poruch učení v návaznosti na NKS, autogenní trénink, myofunkční terapii, orofaciální stimulaci, synergetickou terapii, augmentativní a alternativní komunikace a techniky, senzomotorická cvičení.

V případě potřeby kontaktujeme a smluvně zaměstnáváme zkušené speciální pedagogy z jednotlivých oborů speciální pedagogiky.


Vnitřní řád SPC