Kotva
Činnosti
Aktuality
Ergoterapie
25.3.2017

OZNÁMENÍ PRO RODIČE
10.1.2017

Vážení rodiče,

zprávy si v SPC můžete vyzvedávat vždy v pondělí od 13.00 – 16.45. Provozní doba pro veřejnost je od 7.00 do 14.30 - pouze pondělí do 16.45.

V případě, že Vám pondělí nevyhovuje, je možné se domluvit s paní Danou Stejskalovou (416734011) na jiném dni a hodině.

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB SPC
26.5.2016

SPC rozšiřuje služby o metodickou pomoc školám a žákům se závažnějším stupněm podpory:

 

> konzultace:

PhDr. Václava Tomická, Ph.D.

tel.: 416 734 011/778 434 880

 

> výjezdy speciálního pedagoga:

po dohodě, respektive dle aktuální potřeby.

ZMĚNA LEGISLATIVY - NOVÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ
26.5.2016

V souvislosti se změnou legislativy jsou přidány další dokumenty ke stažení v menu téhož názvu - IVP pro 8 a 12 předmětů, PLPP a další.

Mapa webu
A
A
A

Standardní činnosti

Vloženo: 23.5.2014 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 2724x | Zatím neupraveno

 • Zajišťujeme integraci žáků se zdravotním postižením do základních a středních škol nebo pro specializovanou péči v rozsahu integrace.

 • Zpracováváme návrhy na zařazování a přeřazování žáků se zdravotním postižením do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky.

 • Provádíme základní individuální a skupinové reedukace žáků se zdravotním postižením, jejichž problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči.

 • Včasná intervence.

 • Krizová intervence u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

 • Metodická pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do mateřských, základních, středních škol a vyšších odborných škol, instruktáž.

 • Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením.

 • SPC je certifikovaným pracovištěm pro podporu žáků se SVP při státní maturitní zkoušce pro žáky s NKS, se somatickým a surdopedickým postižením.

 • Konzultujeme návrhů individuálních vzdělávacích plánů a návrhy a nabídka speciálních didaktických pomůcek podle individuálních potřeb žáků.

 • Doporučujeme odbornou literaturu pedagogům i veřejnosti.

 • Poradenské konzultace a dlouhodobé poradenské vedení žáků, kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče centra.

 • Koordinace činností s poradenskými pracovníky škol, s poradnami a středisky. Ucelená rehabilitace pedagogicko-psychologickými prostředky.

 • Všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje žáků se zdravotním postižením v duchu tzv. ucelené rehabilitace (využívání prostředků pedagogicko-psychologických, léčebných, sociálních a pracovních), tj. zajištění komplexní péče zaměřené nejen na žáka s postižením, ale na celou jeho rodinu.

 • Sociálně právní poradenství (sociální dávky, příspěvky apod.).

 • Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení.

 • Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy (podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu).

 • Metodická činnost v rámci krajské koordinace logopedické péče Ústeckého kraje.

 • Metodicky vedeme speciální třídy, logopedické třídy, logopedické asistenty a logopedy, mateřských a základních škol, též asistenty pedagoga.

 • Další standardní činnosti dané legislativou pro jednotlivé typy postižení.