Kotva
Činnosti
Logopedie
Logopedie hrou - odkazy mimo web SPC
5.1.2023

Předškolák

      - Co by měl umět předškolák

      - Školní zralost

      - Odklad školní docházky

Náměty pro práci s dětmi

      - Cvičení řeči

      - Zrakové vnímání

      - Sluchové vnímání

      - Grafomotorické schopnosti

      - Vnímání času

      - Prostorová orientace

      - Matematické představy

Zajímavosti

 

 

Mapa webu
A
A
A

Standardní činnosti

Vloženo: 23.5.2014 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 4100x | Zatím neupraveno

 • Zajišťujeme integraci žáků se zdravotním postižením do základních a středních škol nebo pro specializovanou péči v rozsahu integrace.

 • Zpracováváme návrhy na zařazování a přeřazování žáků se zdravotním postižením do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky.

 • Provádíme základní individuální a skupinové reedukace žáků se zdravotním postižením, jejichž problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči.

 • Včasná intervence.

 • Krizová intervence u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

 • Metodická pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do mateřských, základních, středních škol a vyšších odborných škol, instruktáž.

 • Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením.

 • SPC je certifikovaným pracovištěm pro podporu žáků se SVP při státní maturitní zkoušce pro žáky s NKS, se somatickým a surdopedickým postižením.

 • Konzultujeme návrhů individuálních vzdělávacích plánů a návrhy a nabídka speciálních didaktických pomůcek podle individuálních potřeb žáků.

 • Doporučujeme odbornou literaturu pedagogům i veřejnosti.

 • Poradenské konzultace a dlouhodobé poradenské vedení žáků, kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče centra.

 • Koordinace činností s poradenskými pracovníky škol, s poradnami a středisky. Ucelená rehabilitace pedagogicko-psychologickými prostředky.

 • Všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje žáků se zdravotním postižením v duchu tzv. ucelené rehabilitace (využívání prostředků pedagogicko-psychologických, léčebných, sociálních a pracovních), tj. zajištění komplexní péče zaměřené nejen na žáka s postižením, ale na celou jeho rodinu.

 • Sociálně právní poradenství (sociální dávky, příspěvky apod.).

 • Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení.

 • Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy (podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu).

 • Metodická činnost v rámci krajské koordinace logopedické péče Ústeckého kraje.

 • Metodicky vedeme speciální třídy, logopedické třídy, logopedické asistenty a logopedy, mateřských a základních škol, též asistenty pedagoga.

 • Další standardní činnosti dané legislativou pro jednotlivé typy postižení.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.