Kotva
Aktuality
Pokyny pro zákonné zástupce
31.8.2020

Žádáme rodiče, aby dítě/žáka doprovázel do budovy SPC na vyšetření jen jeden zákonný zástupce.

 

Děkujeme za pochopení

Informace pro návštěvníky webu
28.8.2020

Od 28. 8. 2020 jsou k dispozici pro elektronickou komunikaci s SPC dvě e-mailové adresy:

 

Od příštího školního roku bude pak používána výhradně druhá z uvedených.

 

Děkujeme za pochopení

Mapa webu
A
A
A

Projekty

Vloženo: 23.5.2014 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 2527x | Zatím neupraveno

Spolupracujeme v projektu RAMPS III s NUV a MŠMT.

Hlavním cílem projektu je podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Specifické cíle projektu:

Zvýšení kvality poradenských služeb, nastavení pravidel pro sjednocení jejich úrovně v rámci ČR a supervize systému poskytování poradenských služeb.Reflexe požadavků EU kladených na kvalitu a efektivitu poskytovaných poradenských služeb a vytvoření sítě integrované metodické podpory. Vytvoření metodické podpory pro vznikající i stávající školní poradenská pracoviště, pro školská poradenská zařízení na úrovni krajů (PPP, SPC) a pro Střediska výchovné péče. Tvorba modelové struktury programů DVPP pro školní psychology a speciální pedagogy ve školských poradenských zařízeních s reflexí k dosavadní přípravě začínajících odborníků a ke vzdělávacímu standardu. Nastavení metodické podpory a supervize ve školských poradenských zařízeních. Ověření modelové struktury vzdělávání založené na sledování dosažených kompetencí pro školní psychology, speciální pedagogy, doplnění DVPP pro školní metodiky prevence a výchovné poradce. Dojde k vytvoření katalogu, který definuje stupně poradenské podpory pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (a žáky v režimu podpůrných a vyrovnávacích opatření), k ověření a porovnání modelů integrativního a inkluzivního vzdělávání žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Rozšíření poradenské služby pro žáky s poruchami chování prostřednictvím činnosti středisek výchovné péče a vypracování návrhů na legislativní změny v systému poradenských služeb, školního a školského poradenství, které pomohou zefektivnit služby, zajistit metodickou podporu a nastavit mechanismy kontroly těchto služeb.

 

Ukončili jsme úspěšně spolupráci a své působení v Projektu Eldel UK Praha.

Řešitelskou organizací byla Katedra psychologie Pedagogické fakulty UK Praha.

Akronym ELDEL je složeninou slov „Enhancing Literacy Development in European Languages“, což lze do češtiny přeložit jako Osvojování gramotnosti v evropských jazycích. ELDEL je zkratkou názvu výzkumného projektu, který je realizován jako součást grantové podpory 7. rámcového programu EU (http://www.eldel.eu).

ELDEL Praha pracuje ve spolupráci s univerzitami ve Velké Británii (Bangor, York), ve Francii (Poitiers, Claremont), na Slovensku (Bratislava) a veŠpanělsku (Granada).

 V návaznosti na tento projekt pokračujeme v další spolupráci s UK v projektu Variabilita vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí s rizikem vzniku specifických poruch učení.